SÍMPTOMES

L’esclerosi múltiple és una malaltia variable i els símptomes depenen de quines àrees del sistema nerviós central s’han vist afectades. No hi ha un patró establert per l’EM i totes les persones amb EM té un conjunt diferent de símptomes, que varien de tant en tant i poden canviar en severitat i durada, fins i tot en la mateixa persona. No hi ha EM típic. La majoria de les persones amb EM experimenten més d’un símptoma, i encara que no són símptomes comuns a moltes persones, cap persona tindrien tots ells. Els símptomes més comuns de l’EM són fatiga , dolor , problemes d’intestí i bufeta , disfunció sexual , problemes de moviment i la coordinació , problemes visuals i la cognició i els canvis emocionals . No obstant això, qualsevol símptoma neurològic o signe poden ser part de EM d’una persona. Alguns símptomes de l’EM són immediatament òbvies. D’altres, com la fatiga, alteració de la sensibilitat, la memòria i problemes de concentració, s’amaguen sovint els símptomes. Aquests poden ser difícils de descriure els altres, i de vegades la família i els cuidadors no entenen els efectes que aquests tenen sobre la persona amb EM i en l’ocupació, les activitats socials i qualitat de vida. Maneig dels símptomes és sovint una combinació de tractaments farmacològics, quan sigui possible, en combinació amb les teràpies físiques, com ara la fisioteràpia o teràpia ocupacional i adaptacions d’estil de vida i els suports.

 

Associació de Familiars i Afectats d'Esclerosi Múltiple i Discapacitats Físics de la Catalunya Central